Psychologenpraktijk - van Burgsteden

Informatie over het behandelproces

 

WIE KAN VERWEZEN WORDEN DOOR WIE?

Volwassenen kunnen verwezen worden door de huisarts, kinderen worden naar mij doorverwezen via het sociaal wijkteam of de huisarts.

De klachten waarvoor men kan doorverwijzen zijn:

- Traumagerelateerde klachten, PTSS en complexe PTSS

- Angstklachten

- Burn-out

 

SAMENWERKING MET ANDERE ZORGAANBIEDERS

Ik werk samen met huisartsen en aan huisartsenpraktijken verbonden medewerkers POH-GGZ. Ik werk samen met andere aanbieders van Basis GGZ en aanbieders van Specialistische GGZ. Dat betekent dat er een doorverwijzing nodig is en een terugkoppeling. Soms is er een tussentijdse evaluatie, of overleg gewenst.

Dit doe ik echter nooit zonder uw toestemming en bij voorkeur in uw aanwezigheid.

 

KENNISMAKEN, IS ER EEN MATCH?

Nadat u zich bij mij heeft aangemeld, maak ik met u een afspraak voor een eerste gesprek: het kennismakingsgesprek. Tijdens deze afspraak bekijk ik met u globaal welke klachten en problemen u heeft. Het doel van dit gesprek is om samen te bekijken wat de verwachtingen en mogelijkheden zijn en of u zich inderdaad door mij wil laten behandelen. Behandeling is maatwerk, waar beide partijen zich voor moeten inzetten. Wanneer wij beiden inschatten dat u bij mij op de juiste plaats bent, wordt u door mij definitief op de wachtlijst geplaatst. De wachttijd is gemiddeld 2 tot 4 weken.

Ter overbrugging kan ik u verwijzen naar informatie op websites over behandelvormen om u voor te bereiden op wat komen gaat. Ik kan u adviseren gebruik te maken van zelfhulp-apps of een e-learning aanbieden. Een aantal gesprekken bij de POH-GGZ kunnen soms ook helpend zijn om de wachttijd te overbruggen.

 

INTAKE, KOMEN WE TOT EEN GEZAMENLIJK PLAN?

Bij de start van de psychologische behandeling beginnen we met de intake, dit kan in één of twee gesprekken. Ik vraag u daarvoor een verwijsbrief van de huisarts mee te nemen en een identiteitsbewijs. In het eerste gesprek breng ik met u uw klachten en problemen in kaart, maar ook uw kwaliteiten en uw netwerk. In ditzelfde, of in het tweede gesprek, ga ik met u op zoek naar de mogelijke oorzaken en consequenties van uw problemen/klachten. Tevens kijken we samen welke vorm van behandeling het beste bij u past.

Na afronding van de intake bespreek ik met u de bevindingen en het behandeladvies. Samen komen we tot een behandelplan waarin we onder andere het doel van de behandeling en de frequentie van de sessies vastleggen.

Indien de psychologische behandeling niet of niet geheel door mij geboden kan worden, zoek ik met u naar een passend alternatief. Ik vraag u dan naar de huisarts te gaan voor een nadere doorverwijzing met een onderbouwing die we samen opstellen.

 

BEHANDELINTERVENTIES

De behandelingen die ik bied zijn evidence-based en gebaseerd op eerste-keus interventies behorende bij de diagnose en klacht. Ik bied onder andere trauma- behandelingen met EMDR(ik ben EMDR-practitioner), EMDR 2.0, EMDR-digitaal. Daarnaast ook Cognitieve Gedrags therapie, Oplossingsgericht therapieEen taal erbij.

 

GEBRUIK VAN E-HEALTH

Via modules die via een e-health programma te volgen zijn, kan u informatie en oefeningen aangereikt krijgen. Deze zijn toegankelijk indien gewenst door u of door mij.

 

BETREKKEN VAN VOOR U BELANGRIJKE ANDEREN

Als het voor uw behandeling van meerwaarde is om belangrijke anderen te betrekken, dan kan u of ik dat bespreekbaar maken en kunnen we samen kijken op welke manier dat mogelijk is.

 

RAPPORTAGE

Het behandelplan is de basis voor de behandeling en dit stel ik samen met u op. Tijdens de sessies maak ik werkaantekeningen, die ik verwerk in een digitaal dossier. Aan het einde van het behandeltraject maak ik een eindverslag dat ik u beveiligd toestuur. U kunt ten alle tijden uw dossier inzien.

 

BESPREKEN EN METEN VAN RESULTATEN .

De behandeling zal ik met u zo effectief mogelijk laten verlopen en is erop gericht uw klachten te verminderen. Daartoe zal ik regelmatig op een schaalvraag van 1 tot 10 aan u vragen hoeveel last u ervaart van de klachten. Dit doe ik om samen met u te blijven bepalen of we op de goede weg zitten of het behandelplan moeten bijstellen. Aan het begin en eind van de behandeling zal ik u vragen een korte vragenlijst in te vullen (CQi). De vragen hebben betrekking op de bejegening, de uitvoering van de behandeling en de informatie over de behandeling. De scores zullen gebruikt worden om de kwaliteit van mijn behandeling te verbeteren (Keurmerk Basis GGZ).

 

CORONA

Ik kan digitaal behandelen, maar ik ontvang ook mensen in de praktijk. Ik vraag aan u waar de voorkeur naar uit gaat. Maatregelen die ik neem zijn de volgende: ik heb een ruime praktijk die ik goed kan ventileren, ik ontsmet de materialen en deurklinken na ieder bezoek, ik wijs u de looproutes. Tijdens het lopen draag ik een mondkapje en als ik zit doe ik die af, zodra we op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten.

 

BEELDBELLEN

Sinds maart 2020, bij de start van de Corona-pandemie en de overheidsmaatregelen ben ik me gaan scholen in digitaal behandelen. Ik kon daardoor bestaande behandeltrajecten voortzetten, maar heb ook mijn bereik vergroot. Een jongen uit Suriname kon ik via beeldbellen op afstand behandelen. Hij heeft veel nare dingen meegemaakt en heeft regelmatig boze buien. Na afloop van de 3e sessie EMDR zag ik een veel blijer en vrolijker kind. Hij zei tegen zijn moeder: “Hé, mam, dat ding van mevrouw Rita werkt echt, ik kan veel beter nadenken!”